0
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ปกแข็ง)
พระราชประวัติ พระราชพิธี พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ของ "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่"
หนังสือ1,140.00 บาท
e-books(PDF) ?868.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" เล่มนี้ ได้รวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชพิธี พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ของ "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" อย่างละเอียด ตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพจนถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แบ่งเนื้อหาเป็น 10 บท ได้แก่ เสด็จพระราชสมภพ เจ้าฟ้าชายในวัยเยาว์ ทรงศึกษาวิทยาการ สยามมกุฎราชกุมาร พระอัจฉริยภาพ พระราชสันตติวงศ์ วีรกษัตริย์นักการทหาร พระราชกรณียกิจ สืบสานศาสตร์พระราชา และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

    นับเป็นหนังสืออันทรงคุณค่า ซึ่งจัดทำในรูปแบบปกแข็งอย่างดี พิมพ์สี่สีสวยงาม ด้านในประกอบด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่หาชมได้ยาก พร้อมคำอธิบายที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ห้องสมุดและหน่วยงานที่ต้องการศึกษาพระราชประวัติของพระองค์ท่าน หรือเป็นของฝากทรงคุณค่าสำหรับญาติผู้ใหญ่ในเทศกาลสำคัญสารบัญ

บทที่ 1 เสด็จพระราชสมภพ
บทที่ 2 เจ้าฟ้าชายในวัยเยาว์
บทที่ 3 ทรงศึกษาวิทยาการ
บทที่ 4 สยามมกุฎราชกุมาร
บทที่ 5 พระอัจฉริยภาพ
บทที่ 6 พระราชสันตติวงศ์
บทที่ 7 วีรกษัตริย์นักการทหาร
บทที่ 8 พระราชกรณียกิจ
บทที่ 9 สืบสานศาสตร์พระราชา
บทที่ 10 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
- พระราชกรณียกิจและเหตุการณ์สำคัญ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160035601 (ปกแข็ง) 256 หน้า
ขนาด: 217 x 305 x 27 มม.
น้ำหนัก: 1525 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน