0
พระพุทธภาษิต (จากคัมภีร์ธรรมบท) (ปกแข็ง)
หนังสือนี้จัดพิมพ์เพื่อน้อมอุทิศเป็นพุทธบูชา ในโอกาส 2,600 ปี แต่ปีตรัสรู้
ผู้เขียน วศิน อินทสระ
หนังสือ180.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "พระพุทธภาษิต (จากคัมภีร์ธรรมบท) (ปกแข็ง)" เล่มนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อน้อมอุทิศเป็นพุทธบูชา ในโอกาส 2,600 ปี แต่ปีตรัสรู้ ภายในเล่มนำเสนอพระพุทธภาษิต จากคัมภีร์ธรรมบท ข้อธรรมที่พระพุทธองค์ทรงเมตตาแสดงแก่บุคคลต่างชั้นต่างวรรณะ ในต่างกรรมต่างวาระ ด้วยน้ำพระทัยที่มุ่งหวังเกื้อกูลให้ผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจถูก เห็นถูกในสัจธรรม ความจริงของโลกและชีวิต ในขณะที่ชีวิตทุกวันนี้ของเรามีความเร่งรีบ ทวีขึ้นเรื่อย ๆ จนแทบจะสงบใจได้ยาก หากเราได้ให้เวลากับการศึกษาพระพุทธภาษิตที่เลือกแล้ว เพียงแค่คราวละบท แล้วหมั่นพิจารณา ระลึกถึงบ่อยๆ ใช้เป็นเครื่องมือเตือนใจเนือง ๆ แล้วหาทางนำไปประยุกต์ใช้ จนข้อธรรมในพระพุทธภาษิตนั้นมีชีวิตขึ้นมาในตัวเรา ก็จะได้ประโยชน์จากการศึกษาอย่างแท้จริง และจะยังเป็นอุปนิสัยปัจจัยที่เอื้อแก่การปฏิบัติธรรมในขั้นสูงต่อไปอีกด้วย

สารบัญ

1. ว่าด้วยธรรมเป็นคู่
2. ว่าด้วยความไม่ประมาท
3. ว่าด้วยจิต
4. ว่าด้วยดอกไม้
5. ว่าด้วยคนพาล
6. ว่าด้วยบัณฑิต
7. ว่าด้วยอรหันต์
8. ว่าด้วยพัน
9. ว่าด้วยบาป
10. ว่าด้วยอาชญาหรือโทษ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167175157 (ปกแข็ง) 246 หน้า
ขนาด: 146 x 193 x 31 มม.
น้ำหนัก: 555 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ธรรมดา, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน