0
พระพุทธศาสนากับคนไทย
หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับคนไทย
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "พระพุทธศาสนากับคนไทย" เล่มนี้ ได้จัดพิมพ์ขึ้นใหม่เป็นครั้งที่ 2 โดยผู้เขียนได้แก้ไขคำผิดและอื่น ๆ ให้ถูกต้อง ตลอดทั้งเพิ่มข้อความสารัตถะเสริมขึ้นไป เพื่อให้หนังสือเล่มนี้สมบูรณ์มากขึ้นอีก แต่ยังไม่ได้แก้ไขข้อมูลที่เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ อาทิ จำนวนวัดและจำนวนพระภิกษุและสามเณร ฯลฯ ทั้งในและต่างประเทศ เพราะไม่อาจรักษาความแน่นอนคงที่ได้ นับเป็นหนังสือเล่มที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับคนไทย

สารบัญ

บทที่ 1 ประวัติและคุณลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา
บทที่ 2 ประวัติความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับคนไทย
บทที่ 3 ลักษณะพระพุทธศาสนาแบบไทย
บทที่ 4 อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อคนไทยในด้านคติธรรม
บทที่ 5 อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อคนไทยในด้านเนติธรรม
บทที่ 6 อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อคนไทยในด้านสหธรรม
บทที่ 7๗ อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อคนไทยในด้านวัตถุธรรม
บทที่ 8 พระพุทธศาสนาในสังคมปัจจุบัน
บทที่ 9 พระพุทธศาสนาในชีวิตประจำวันของคนไทย
บทที่ 10 บทสรุปและวิจารณ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742557867 (ปกอ่อน) 328 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 505 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน