0
พระพุทธเจ้า เจ้าชายยอดกตัญญู
กตัญญูกตเวที มงคลอันสูงสุดของชีวิตที่พระพุทธองค์เห็นแจ้งและปฏิบัติไว้ดีแล้ว หนังสือที่ลูกทุกคนควรอ่าน!
ผู้เขียน ตุลา พรหมญาณ
หนังสือ91.20 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "พระพุทธเจ้า เจ้าชายยอดกตัญญู" เล่มนี้ กำเนิดขึ้นเพื่อสำหรับลูกที่ไม่ได้เกิดมาจากภูเขาเลากาที่ไหน หรือเกิดมาจากก่อไผ่โพรงไม้ที่ใด แต่หากร่างกายแขนขา อวัยวะทั้ง 32 รวมถึงชีวิต ได้มาจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เราเรียกกันว่า "แม่" และจากผู้ชายคนหนึ่งที่เราเรียกกันว่า "พ่อ" อ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบ อาจจะพบว่านอกจากพระพุทธเจ้าแล้ว เราควรกราบไหว้ผู้หญิงและผู้ชายสองคนนี้มากกว่าใครใดๆ ในโลก ซึ่ง "พระพุทธเจ้า" ทรงแสดงความกตัญญูไว้เป็นแบบอย่างดีแล้ว ผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าย่อมไม่มีทุกข์กรรมใดๆ!

สารบัญ

- ประสูติการองค์ชาย บังเกิดแล้วซึ่งเทพบุตร
- ปฐมบทแห่งธรรม บังเกิดแล้วซึ่งเจ้าชาย
- อภิเษกสมรส หนึ่งความกตัญญูของเจ้าชาย
- วัฏสงสาร เกิด แก่ เจ็บ ตาย บังเกิดการแสวงหาทางดับทุกข์
- ตรัสรู้แห่งเจ้าชาย บังเกิดแล้วซึ่งพระพุทธเจ้า
- พระพุทธเจ้า เจ้าชายยอดกตัญญู
- พระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระศาสดา
- ปรินิพพานแห่งพระพุทธเจ้า เจ้าชายยอดกตัญญู
- คาถาบูชาพระพุทธเจ้า

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167085548 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 104 x 188 x 13 มม.
น้ำหนัก: 160 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เมืองสุวรรณภูมิ, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน