0
พระยาพหลฯ นายกรัฐมนตรี ผู้ซื่อสัตย์ (PDF)
ซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อมิตร ไม่คิดหาผลประโยชน์ให้ตนเอง คุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีที่หาได้ยากในปัจจุบัน
ผู้เขียน ส.พลายน้อย
หนังสือ137.75 บาท
e-books(PDF) ?119.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พระยาพหลพลพยุหเสนา" เรารู้จักท่านในฐานะผู้นำในการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศเมื่อ 24 มิถุนายน 2475 ซึ่งชีวิตของท่านยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่น่าสนใจ ทั้งช่วงและหลังก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่เป็นที่รับรู้กันน้อยเพราะข้อมูลส่วนตัวของท่านหาได้ยาก หนังสือ "พระยาพหลฯ นายกรัฐมนตรี ผู้ซื่อสัตย์" เล่มนี้ จะทำให้ผู้อ่านได้รู้จักพระยาพหลฯ ในชีวิตแต่ละช่วงได้ดียิ่งขึ้น ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย เรียนทหารที่เยอรมนี ผู้นำฝ่ายทหารเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนกระทั่งมาเป็นนายกรัฐมนตรี อีกทั้งยังได้แทรกเกร็ดเบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ในแต่ละช่วงชีวิตของพระยาพหลฯ ได้อย่างน่าสนใจ และมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่หนังสือเล่มอื่นไม่มีอีกแล้ว

สารบัญ

1. สายเลือดทหาร
2. ชีวิตตอนปฐมวัย
3. นักเรียนเยอรมัน
4. เหตุที่ต้องกลับสยาม
5. นิมิตประหลาดที่ญี่ปุ่น
6. โฉมหน้านักปฏิวัติ
7. ผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร
8. ถึงคราวต้องเป็นนายกรัฐมนตรี
9. ผู้ไม่ยอมขึ้นเงินเดือนให้ตนเอง
10. ลาก่อนนายกรัฐมนตรี
...ฯลฯ...

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300012675 (PDF) 140 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน