0
พระราชนิพนธ์บทละครนอก
พระราชนิพนธ์บทละครนอก ใน "พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย"
หนังสือ356.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    บทละครนอกพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนี้ ได้มีการรวบรวมและนำมาจัดพิมพ์ในรูปของหนังสือสมัยใหม่ ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2465 โดยมีการจัดพิมพ์เนื่องในงานทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมายุครบ 60 ทัศ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ โดยเรียงลำดับเรื่องตั้งแต่ ไชยเชษฐ์ สังข์ทอง ไกรทอง มณีพิชัย คาวี และสังข์ศิลป์ชัย เรียกชื่อหนังสือเล่มนั้นว่า "ประชุมบทละครนอก พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2" 

    โดยทางการแล้ว ยอมรับกันว่า พระราชนิพนธ์บทละครนอกเล่มนี้ได้จัดพิมพ์มาแล้ว 8 ครั้ง โดยครั้งสุดท้ายคือการจัดพิมพ์โดยกรมศิลปากร ใน พ.ศ. 2530 กระนั้นในความเป็นจริงแล้วในการจัดพิมพ์นั้นมีการจัดพิมพ์โดยเอกชนทั่วไปอีกหลายครั้ง และมีการพิมพ์ซ้ำโดยไม่ได้แจ้งเอาไว้อีกหลายหนทำให้ข้อมูลเหล่านี้ยากที่จะหาจุดยุติลงมาได้อย่างชัดเจน

    อีกทั้งในการจัดพิมพ์แต่ละครั้งนั้น ได้มีการเรียงลำดับเรื่องใหม่เป็นอีกหลายรูปแบบ หรือแม้แต่ในบางครั้ของการจัดพิมพ์อย่างเป็นทางการ อาทิ การจัดพิมพ์ในครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 5 นั้น ก็ไม่ได้จัดพิมพ์เรื่อง สังข์ทองเอาไว้ด้วย

    ด้วยเหตุนี้ในการจัดพิมพ์ครั้งใหม่ โดยสำนักพิมพ์ศรีปัญญาในครั้งนี้ จึงขอใช้การนับการพิมพ์ใหม่ โดยกำหนดว่าเป็นการพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ศรีปัญญาเป็นครั้งที่ 1 ในพ.ศ. 2561 นี้ โดยในการจัดพิมพ์ได้เรียงลำดับเรื่อง เป็นเช่นเดียวกับการพิมพ์รวมเล่มในครั้งแรกดังที่กล่าวมาแล้ว

สารบัญ

- ตำนานพระราชนิพนธ์บทละครนอก
- บทละครนอกไชยเชษฐ์
- บทละครนอกสังข์ทอง
- บทละครนอกไกรทอง
- บทละครนอกมณีพิชัย
- บทละครนอกคาวี
- บทละครนอกสังข์ศิลป์ชัย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164370456 (ปกอ่อน) 612 หน้า
ขนาด: 136 x 211 x 32 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศรีปัญญา, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน