0
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 2527 ปรับปรุง 2546-49
ผู้เขียน สุชีพ นาคดำ
หนังสือ47.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

-พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ปรับปรุงใหม่
-กฎกระทรวง ถึงปัจจุบัน
-ระเบียบ ประกาศ ที่สำคัญ

สารบัญ

-พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
หมวดที่1-14
-กฎกระทรวง
ฉบับที่1-34
-พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
-ระเบียบ ประกาศ กรมสรรพสามิต
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ระเบียบกรมสรรพสามิต
ประกาศกรมสรรพสามิต

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9745043044 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 130 x 183 x 10 มม.
น้ำหนัก: 205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2003
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน