0
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หนังสือ57.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง...
- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 1-5) พ.ศ. 2575-2543
- กฎกระทรวง (ฉบับที่ 1-3) พ.ศ. 2475-2784)
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการยกเว้นภาษีอากรเกี่ยวแก่ทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2477
- ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 209 พ.ศ. 2515 (ภาษีที่จัดเก็บได้เป็นรายได้ของจังหวัด)
- คำพิพากษาศาลฎีกา "คดีตัวอย่าง" 

สารบัญ

- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
- พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการยกเว้นภาษีอากรเกี่ยวแก่ทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2477
- ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 209
- พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ในท้องที่นอกเขตเทศบาล
- คำสั่งกรุงเทพมหานคร
- คำพิพากษาศาลฎีกา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9745040177 (ปกอ่อน) 104 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 5 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน