0
พระราชบัญญัติล้มละลาย (เล่มกลาง)
พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลล้มลายเเละวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พระราชบัญญัติล้มละลายเล่มนี้ ผู้รวบรวมได้แก้คำผิดตามที่มีการประกาศแก้คำผิดในราชกิจจานุเบกษา และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2547 และนำพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 มารวมไว้ด้วย อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย

สารบัญ

- พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ.2542
- กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167306902 (ปกอ่อน) 260 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สมใจ แซ่ฮ้อ
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน