0
พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) จดหมายรายวันทัพ, อภินิหารบรรพบุรุษ และเอกสารอื่น (ปกแข็ง)
เป็นเอกสารเดิมชิ้นสําคัญที่เป็นต้นฉบับให้พระราชพงศาวดารฉบับอื่น ๆ ถือได้ว่าเป็นหลักฐานหลักในการตรวจสอบเหตุการณ์ในสมัยกรุงธนบุรี และพระราชประวัติของพระเจ้าตากสินมหาราช
หนังสือ570.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พระราชพงศาวดาร ฉบับ พันจันทนุมาศ (เจิม)" เขียนและชำระขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 โดยนักประวัติศาสตร์จำนวนหนึ่งลงความเห็นว่า บางส่วนของพระราชพงศาวดาร โดยเฉพาะเนื้อความในช่วงก่อน พ.ศ. 2320 เป็นอย่างน้อย น่าจะเขียนในสมัยกรุงธนบุรี "พระราชพงศาวดาร ฉบับ พันจันทนุมาศนี้" จึงป็นเอกสารเดิมชิ้นสำคัญที่เป็นต้นฉบับให้พระราชพงศาวดารฉบับอื่น ๆ ถือได้ว่าเป็นหลักฐานหลักในการตรวจสอบเหตุการณ์ในสมัยกรุงธนบุรี และพระราชประวัติของพระเจ้าตากสินมหาราช

    โดยในเล่มได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน "ส่วนแรก" นอกจากตัวพระราชพงศาวดารแล้ว ยังมีกลุ่มเอกสารร่วมสมัย เป็นเอกสารหลักที่เขียนขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี และแสดงเหตุการณ์สมัยกรุงธนบุรีโดยตรง "ส่วนที่สอง" คือ กลุ่มเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจเทียบกับเอกสารกลุ่มแรก ซึ่งแสดงเหตุการณ์พาดพิงสมัยกรุงธนบุรีอย่างมีนัยสำคัญ และ "ส่วนสุดท้าย" คือ จดหมายเหตุที่แสดงเหตุการณ์ต่อเนื่องบางส่วนหลังจากสิ้นสมัยกรุงธนบุรี และลำดับสกุลวงศ์ของราชวงศ์กรุงธนบุรี

    ในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หลักฐานทั้งหมดที่ปรากฏ ผู้เขียนเพียงรวบรวมเอกสารชิ้นสำคัญที่ไม่อาจละเลย แต่ตระหนักว่ายังมีเอกสารและหลักฐานอื่น ๆ อีกมาก ขึ้นอยู่กับความอุตสาหะของผู้อ่าน แม้กระนั้น ก็หวังว่าเอกสารที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นวัตถุดิบให้ผู้อ่านได้ประกอบความจริงเกี่ยวกับกรุงธนบุรี และสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ได้ตามสมควร

สารบัญ

ภาคที่ 1 เอกสารหลัก : พระราชพงศาวดาร และเอกสารร่วมสมัย
- โครงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี
- พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี
- สำเนาท้องตรา
ฯลฯ

ภาคที่ 2 เอกสารสำคัญซึ่งกล่าวถึงสมัยกรุงธนบุรี
- จดหมายเหตุของพวกคณะบาดหลวง
- จดหมายเหตุความทรงจำ
- อภินิหารบรรพบุรุษ
ฯลฯ

ภาคที่ 3 เหตุการณ์เกี่ยวเนื่องหลังสิ้นสมัยกรุงธนบุรีและลำดับสกุลวงศ์ราชวงศ์กรุงธนบุรี
- พงศาวดารัตนโกสินทร์ตอนต้น
- จดหมายเหตุรัชกาลที่ 2
- ลำดับสกุลเก่าบางสกุล สกุลเชื้อสายพระราชวงศ์กรุงธนบุรี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164370678 (ปกแข็ง) 244 หน้า
ขนาด: 160 x 220 x 40 มม.
น้ำหนัก: 870 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศรีปัญญา, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน