0
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน (ปกแข็ง)
หนังสืออ้างอิงสำคัญที่มีคุณค่ายิ่งต่อชนรุ่นหลัง และผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน" เล่มนี้ ได้รวบรวมประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา เริ่มตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทอง สร้างกรุงศรีอยุธยา เมื่อ จ.ศ.712 (พ.ศ.1893) จนกระทั่งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 แก่พม่าในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ (กรมขุนอนุรักษ์มนตรี) เมื่อ จ.ศ.1129 (พ.ศ.2310) ถือเป็นเอกสารอ้างอิงสำคัญที่มีคุณค่ายิ่งต่อชนรุ่นหลัง และผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นยุคสมัยหนึ่งของพัฒนาการสู่สังคมไทยในปัจจุบัน   

สารบัญ

- พระราชพงศาวดารพิสดาร ตั้งแต่พระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยา
- แผ่นดินสมเด็จพระราเมศวร
- แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราช
- แผ่นดินพระเจ้าทองลั่น และสมเด็จพระราเมศวร
- แผ่นดินพระเจ้าราม และสมเด็จพระอินทราชา
- แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราช
- แผ่นดินพระบรมราชาธิราช
- แผ่นดินพระบรมไตรโลกนาถเจ้า
- แผ่นดินสมเด็จสมเด็จพระรามาธิบดี
- แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูร
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165146500 (ปกแข็ง) 488 หน้า
ขนาด: 160 x 222 x 34 มม.
น้ำหนัก: 705 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน