0
พระราชพิธีสิบสองเดือน (ฉบับการ์ตูน) (PDF)
พระราชพิสิบสองเดือนได้มีการบันทึกเป็นโครง เรียกว่า ทวาทศมาส โดยกรมพระยาบำราบปรปักษ์ ต่อมารัชการที่ 5 ทรงพระราชนิพนธ์เป็นความเรียง...
e-books(PDF) ?135.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พระราชพิธีสิบสองเดือน เล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือนเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะคงรักษาไว้ซึ่งพระราชพิธีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เเละเป็นความสิริมงคลเเก่บ้านเมืองเเละประชาราษฎร์ พระองค์จึงนำเอาบทโคลงมาเเปล เเละเรียบเรียงใหม่ พระองค์ทรงนำความรู้เหล่านี้มาวิจัยเเล้วเรียบเรียงอธิบายไว้อย่างละเอียดด้วยภาษาที่เข้าใจ จึงทำให้พระราชนิพนธ์เรื่องนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นยอดเเห่งความเรียงอธิบาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

1 ในหนังสือดี ตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840215178 (PDF) 164 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน