0
พระราชพิธีสิบสองเดือน (ปกแข็ง)
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พระราชพิธีสิบสองเดือน" พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเล่มนี้ เป็นหนังสือที่จัดได้ว่าเป็นยอดของความเรียงอธิบาย และเป็นเอกสารประวัติศาสตร์เล่มสำคัญ ที่มีรายละเอียดของพระราชพิธีในส่วนต่างๆ อย่างครบถ้วน และยังมีพระราชวินิจฉัยในเรื่องต่างๆ ได้อย่างแยบยล

สารบัญ

- พระราชพิธีเดือนสิบสอง
- พระราชพิธีเดือนอ้าย
- พระราชพิธีเดือนยี่
- พระราชพิธีเดือน ๓
- พระราชพิธีเดือน ๔
- พระราชพิธีเดือน ๕
- พระราชพิธีเดือน ๖
- พระราชพิธีเดือน ๗
- พระราชพิธีเดือน ๘
- พระราชพิธีเดือน ๙
- พระราชพิธีเดือน ๑๐
- พระราชพิธีเดือน ๑๑
- คำอธิบายศัพท์แผลงที่มีในพระราชนิพนธ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742556877 (ปกแข็ง) 536 หน้า
ขนาด: 156 x 219 x 30 มม.
น้ำหนัก: 700 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน