0
พระราชากับผลไม้เปลี่ยนเมือง ราโชวาทชาดก : หลวงตาเล่าชาดก (PDF)
1 ในนิทานชาดก 500 ชาติ ปลูกฝังคุณธรรมและความดีงามแก่เด็กและเยาวชน
e-books(PDF) ?119.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พบกับ 1 ในนิทานชาดก 500 ชาติ ปลูกฝังคุณธรรมและความดีงามแก่เด็กและเยาวชน เพื่อเติบใหญ่จะได้เป็นคนดีมีศีลธรรม ปฏิบัติตามหน้าที่ตามวัยของตนเอง นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ "ธรรมะของผู้นำ" พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ปลอมองค์ เสด็จไปทั้งในเมืองนอกเมือง และในป่าหิมพานต์ เพื่อทราบว่าพระองค์เป็นพระราชาเช่นไร? ติดตามพร้อมกันได้แล้วในเล่ม!

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840220271 (PDF) 40 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน