0
พระสุพรรณกัลยา จากตำนานสู่หน้าประวัติศาสตร์
การเมืองในประวัติศาสตร์ราชสำนักหงสาวดี-ศรีอยุธยา
หนังสือ199.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "พระสุพรรณกัลยา จากตำนานสู่หน้าประวัติศาสตร์" ของ "ศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์" เล่มนี้ จะเปิดมุมมองประวัติศาสตร์ไทยผ่านตัวบุคคลอย่างน่าสนใจ คือ "พระสุพรรณกัลยา" พระพี่นางของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขัตติยนารีผู้มีบทบาทในประวัติศาสตร์การเมืองราชสำนักหงสาวดี-อยุธยา โดยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระสุพรรณกัลยาในสองประเด็นคือ วิเคราะห์ตำนานเกี่ยวกับพระสุพรรณกัลยา ตั้งแต่อดีตมาสู่ปัจจุบัน และการศึกษาเรื่องราวของพระสุพรรณกัลยาในมิติประวัติศาสตร์ จากหลักฐานประเภทเอกสารทั้งของไทยและพม่า รวมทั้งกล่าวถึงเรื่องราวของขัตติยนารีพระองค์อื่น ๆ ในประวัติศาสตร์ไทยและพม่าด้วย จึงทำให้หนังสือเล่มนี้น่าอ่าน และเปิดมุมมองประวัติศาสตร์ไทยผ่านตัวบุคคลได้อย่างน่าสนใจ

สารบัญ

ตอนที่ 1 ต้นรากแห่งตำนานพระสุพรรณกัลยา
- คำให้การฯ ทั้งสองเล่มว่าด้วยพระสุพรรณกัลยา
- "แก่นเรื่อง" สมเด็จพระนเรศวรได้มาจากคำบอกเล่าที่แต่งเติมแล้ว
- พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาไม่มีเรื่องพระสุพรรณกัลยา
- รัชกาลที่ 4 ทรงสร้างตำนานเรื่องสมเด็จพระนเรศวร
- สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตัดเสริมเติมตำนาน พระนเรศวร-พระสุพรรณกัลยา
- ย้อนรอยกรรม "พระสุพรรณกัลยานิยม"

ตอนที่ 2 พระสุพรรณกัลยาในประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์อยุธยา-หงสาวดี
- ขัตติยนารีแห่งราชอาณาจักรสยาม
- พุกามประเทศก็มากด้วยขัตติยนารี
- พระสุพรรณกัลยาในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อยุธยา-หงสาวดี
- อำนาจที่เปราะบางพร้อมล่มสลายของราชวงศ์ตองอู
- เจ้านายและขุนนางจากอยุธยาที่ตกเป็นเชลย หรือตัวประกันไปหงสาวดี
- พระสุพรรณกัลยา ขัตติยนารีแห่งราชอาณาจักรอยุธยา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164650169 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 165 x 242 x 9 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน