0
พระอรหันต์ สอนกรรมฐาน 2
"ผู้ที่จะข้ามสาครได้นั้น จะต้องมีความคิดแยบคายเชื่อมั่นในพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้า เชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระองค์ว่าจะนำสรรพสัตว์ข้ามพ้นวัฏฏะได้จริงๆ"
หนังสือ151.05 บาท
e-books(PDF) ?92.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พระอรหันต์ สอนกรรมฐาน 2" เล่มนี้ นำเสนอหลักธรรมคำสอน และแนวทางการปฏิบัติกรรมฐานของพระอรหันต์ อาทิ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, หลวงปู่ขาว อนาลโย, หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่แหวน สุจิณโณ, ท่านพ่อลี ธัมมธโร เพื่อให้ท่านผู้เจริญกรรมฐานได้น้อมนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติความเพียร เพื่อถอดถอนอนุสัยกิเลส ก้าวข้ามวัฏฏะสาคร

สารบัญ

บทที่ 1 หลวงปู่เทสก์ สอนกรรมฐาน
บทที่ 2 หลวงปู่ขาว สอนกรรมฐาน
บทที่ 3 หลวงปู่ฝั้น สอนกรรมฐาน
บทที่ 4 หลวงปู่แหวน สอนกรรมฐาน
บทที่ 5 ท่านพ่อลี สอนกรรมฐาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163054586 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 12 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สมชาย สุวรรณโปดก
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน