0
ลด 15%
พระอัจฉริยภาพของพ่อ (ปกแข็ง) (PDF)
หนังสือเรื่อง พระอัจฉริยภาพของพ่อ ได้รับแรงบันดาลใจ จากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งปรากฏเด่นชัดตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์
E-Book Rainy Season Sale ลดสูงสุด 35% (Digital)
อ่านต่อ
e-books(PDF) ?305.15 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรื่อง พระอัจฉริยภาพของพ่อ ได้รับแรงบันดาลใจ จากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งปรากฏเด่นชัดตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ กล่าวคือ เมื่อสนพระทัยเรื่องใดก็จะทรงอุตสาหะศึกษาจนเข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยสมเด็จพระศรีนศริน-ทราบรมราชนนี หรือสมเด็จย่า ทรงส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเสริมพระอัจฉริยภาพของพระโอรส ทั้งเรื่องการถ่ายภาพ ดนตรีจิตรกรรม และด้านอื่น ๆ อีกทั้งยังทรงปลูกฝังเรื่องการออมซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเยาวชไทยที่ควรน้อมรับไปปรับใใน
ชีวิตประจำวัน

สารบัญ

๑ คลุกคลีธรรมชาติ
๒ เปรื่องปราชญ์การดนตรี
ต บันทึกวิถีผ่านเลนส์
๔ จัดเจนศิลปะ
๕ ทรงพละด้านกีฬา
๖ ศรัทธาศาสนา
๗ เชี่ยววิชานักประดิษฐ์
๘ สร้างแนวคิดการศึกษา
๙ ฟัฒนาแผ่นดินทอง

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840211866 (PDF) 80 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน