0
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อริยสงฆ์แห่งยุคสมัย
150 ปี "ท่านพระอาจารย์ใหญ่" ของพระป่าสยาม พระอรหันต์ที่คนไทยได้เห็นตัวจริง
หนังสือ246.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เรื่องราวในหนังสือ "พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อริยสงฆ์แห่งยุคสมัย" เล่มนี้ เกิดจากการจาริกตามรอยธรรมไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อพบเห็น สักการะ รับรสธรรม สดับเรื่องเล่าจากสานุศิษย์และสาธุชน และบันทึกภาพถ่ายให้เห็นสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ผสานกับข้อมูลและคำเล่าขาน ที่บันทึกอยู่ในเอกสารหลากหลายแหล่งตามที่ระบุไว้ท้ายเล่ม ผนวกด้วยข้ออาจริยธรรมตามสายพระป่าที่ยอมรับยกย่องพระอาจารย์มั่นเป็น "ท่านพระอาจารย์ใหญ่" พร้อมทั้งนำข้อธรรมคำสอนของพระอาจารย์มั่นบางส่วนมาลงไว้พอสังเขป ด้วยเจตนาให้เป็นแหล่งหนึ่งในการร่วมบันทึกเรื่องราวของพระอริยสงฆ์รูปสำคัญของประเทศไทยในช่วงก่อนกึ่งพุทธกาลกระทั่งปัจจุบัน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแรงบันดาลใจแก่สาธุชนผู้ใฝ่ธรรม

สารบัญ

ภาคประวัติ
- "ท่านพระอาจารย์ใหญ่" ของพระป่าสยาม
- จากสามัญชน-จนวันที่รู้แจ้ง
- พระอรหันต์
- ธุดงควัตรของพระธุดงค์
- อภินิหาร ฌานสมาธิ ธรรมโอสถ
ฯลฯ

ภาคโอวาทธรรมและลิขิตธรรม
- โอวาทของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
- ธรรมคติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
- ภูริตทตฺธมฺโมวาท
- ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- หนังสือเล็ก ๆ เล่มเดียวที่บรรจุเรื่องราวของพระอาจารย์มั่นอย่างครบถ้วน ตั้งแต่ประวัติ คำสอน แนวทางปฏิบัติธรรม ผู้เป็น "ท่านพระอาจารย์ใหญ่" ก่อให้เกิดพระภิกษุสายพระป่า ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสืบต่อมาจนทุกวันนี้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164650176 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 165 x 220 x 12 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สารคดี, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน