0
พระเจ้าตาก เบื้องต้น (PDF)
เบื้องลึก เบื้องหลัง พระราชประวัติพระเจ้าตากสิน จากพงศาวดาร
หนังสือ142.50 บาท
e-books(PDF) ?119.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ศึกษาพระราชประวัติพระเจ้าตากสิน โดยเน้นศึกษาจาก เอกสารชั้นต้นที่เป็นพงศาวดาร และเอกสารอื่นๆ เช่น จดหมายเหตุชาวต่างชาติ หรือบันทึกต่างๆ นำมาวิเคราะห์เรียบเรียงออกมา เป็นพระราชประวัติตั้งแต่ประสูติ จนถึงสวรรคต แต่ไม่ใช่ข้อสรุปทั้งหมด และเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและกระชับ รวมทั้งมีภาคผนวกพิเศษเกี่ยวกับ ปริศนาพระราชประวัติของพะรองค์ท่านว่า ท่านสวรรคตที่ใด และท่านมีสติวิปลา จริงหรือไม่! หนังสือเล่มนี้ มีคำตอบให้คุณ

สารบัญ

1. ข่าวต่างประเทศ
2. ศึกอลองพญา
3. กรุงแตก
4. เปิดตัวพระเจ้าตาก
5. กำเนิดพระเจ้าตาก
6. รับราชการ
7. พิสูจน์ตำนานพระเจ้าตาก
8. เปิดตำนานพ่อค้าเกวียน
9. สงครามกรุงแตก
10. "ทิ้ง" กรุงศรีอยุธยา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300015126 (PDF) 196 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน