0
พระเจ้าอโศกมหาราช พุทธศาสนูปถัมภกผู้ยิ่งใหญ่ (ปกแข็ง)
พระราชประวัติพระเจ้าอโศกมหาราช ปัจจัยสำคัญที่ทำให้พระองค์หันมาสนพระทัยพระพุทธศาสนา
ผู้เขียน ส.พลายน้อย
หนังสือ370.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นตำนานจึงปรากฏในคัมภีร์และพงศาวดารโบราณหลายเล่ม ซึ่งเนื้อความตรงกันบ้างต่างกันบ้าง เรื่องราวบางอย่างก็แปลกพิสดารอย่างน่าสนใจ ส.พลายน้อย จึงนำมาเล่าให้ฟังโดยสังเขปเพื่อผู้อ่านจะได้ความรู้เชิงเปรียบเทียบ เพราะยากจะยืนยันได้ว่าตำนานเล่มใดถูกต้อง...

สารบัญ

1. วินัยเป็นเหตุ
2. เริ่มทำสังคายนา
3. ราชวงศ์โมริยะ
4. พระเจ้าจันทรคุปต์
5. อโศกกุมาร
6. พุทธศาสนูปภัมภก
7. ขจัดอลัชชี
8. เกิดภิกษุณีในลังกา
9. ปฐมเหตุที่ปลูกต้นโพธิ์
10. พระเจ้าอโศกกับพระศรีมหาโพธิ์
ฯลฯ

คำนิยม
ส.พรายน้อย ได้ฉายภาพชีวิตเป็นรอยธรรมย่ำย่างแห่งทางไท ให้ผู้อ่านได้ร่วมเดินทางบนเส้นทางแห่งธรรมยาตราจาริกบูชาพระเจ้า อโศกมหาราช พุทธศาสนูปถัมภกผู้หญิงใหญ่ จึงขออนุโมทนาต่อ ส.พลายน้อย ที่ได้สร้างสรรค์หนังสือดีมีคุณภาพ อ่านสนุก ได้สาระ เป็นประโยชน์ทั้งต่อคดีโลกและคดีธรรมพระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี, ดร.- เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม
ขอขอบคุณ ส.พลายน้อย ที่ได้สร้างสรรค์วรรณกรรมพุทธประวัติและบุคคลสำคัญทางพระพุทธศาสนาชุดนี้สำเร็จอย่างดีงาม ตามที่ตั้งใจไว้ ในศุภาวาระอายุครบ 90 ปีนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้ ส.พลายน้อย อายุยืนยาว เป็นสดมภ์หลักแห่งวงวรรณกรรมไทยสืบไปรศ.ประพนธ์ เรืองณรงค์- กรรมการวิชาการราชบัณฑิตยสภา
ในวาระอันเป็นมงคลที่ ส.พลายน้อย มีอายุครบ 90 ปี ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง สมองแจ่มใส แม้ว่าท่านจะตั้งใจจะวางมือจากการรังสรรค์งานชุดใหญ่ ๆ ที่ต้องใช้เวลาทำงานหนักและเหนื่อยแล้ว แต่ด้วยความที่ท่านเป็น "ครู" ตลอดชีวิต ก็หวังว่าจะมีข้อเขียนขึ้นบ้างนาน ๆ ครั้งยามสะดวกใจ อันจะเป็นสิ่งนำทางแก่คนรุ่นหลังให้ศึกษาค้นคว้าต่อไปศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160038619 (ปกแข็ง) 368 หน้า
ขนาด: 152 x 220 x 22 มม.
น้ำหนัก: 535 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พิมพ์คำ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน