0
พระเทวทัต ผู้ตกนรกทั้งเป็น
รวมเรื่องพระเทวทัตฉบับสมบูรณ์
ผู้เขียน ส.พลายน้อย
หนังสือ152.00 บาท
e-books(PDF) ?125.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเหตุการณ์ในพุทธประวัติระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตที่มีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อต้องการให้ทราบว่าเส้นทางแห่งบุญของพระพุทธเจ้ากับหนทางแห่งบาปของพระเทวทัตนั้นให้ผลที่แตกต่างกันอย่างไร สิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้ เมื่อมีด้านที่ดี ก็ย่อมต้องมีด้านที่เสีย พระพุทธเจ้าได้อุบัติมาเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน พระเทวทัตก็เกิดมาเพื่อขัดขวางและก่อสิ่งที่เป็นโทษแก่พระพุทธองค์ แต่ก็ไม่สามารถทำอันตรายอะไรได้

    กลับทำให้พระคุณของพระองค์ยิ่งปรากฏมากขึ้นสำหรับบุคคลต่าง ๆ ที่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระเทวทัต หากเป็นบุคคลที่มีสติปัญญา ผลเสียก็จะไม่เกิดขึ้น แต่ถ้าเป็นบุคคลที่ไร้ปัญญา เมื่อไม่สามารถพินิจพิจารณาได้ว่าสิ่งไหนถูกต้อง สิ่งไหนเหมาะสม ผลเสียก็จะเกิดขึ้นตามมา อย่างเช่นพระเจ้าอชาตศัตรู เป็นต้นวัตถุประสงค์หนังสือเรื่องนี้ ก็เพื่อต้องการให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของพระเทวทัต ว่ามีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าและบุคคลต่าง ๆ อย่างไร มีบทบาทในการทำให้พระพุทธองค์บัญญัติพระธรรมวินัยและแสดงพระสูตรต่าง ๆ อย่างไร และผลกรรมจากกระทำของพระเทวทัตนั้นเป็นอย่างไร

สารบัญ

1. พระเทวทัตเป็นโอรสของใคร
2. เทวทัตบรรพชา
3. ปัญหาเรื่องพระเทวทัต
4. ทรงพยากรณ์พระเทวทัต
5. เหตุแห่งความอาฆาต
6. ความเห็นของนิครนถนาฏบุตร
7. อดีตชาติของพระเทวทัต
8. พึ่งบารมีเจ้าชายอชาตศัตรู
9. พระเจ้าอชาตศัตรูได้สำนึก
10. ข้างนาฬาคีรีสิ้นฤทธิ์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160044443 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 9 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน