0
พระเวสสันดร มหาบุรุษแห่งทานบารมี (ฉบับการ์ตูน)
นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงการบำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าแล้ว ยังสอดแทรกคำสอนที่ให้แง่คิดคติธรรม สามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนได้อีกด้วย
ผู้เขียน สมควร กองศิลา
หนังสือ75.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พระเวสสันดร" เป็นเรื่องราวที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักและคุนเคยกันอยู่แล้ว เพราะมีประเพณีนำเรื่องราวของพระเวสสันดรมาเทศน์เป็นงานบุญประจำปี คือ "เทศน์มหาชาติ" หรือทางภาคอีสานเรียกว่า "บุญผะเหวด" และได้กล่าวอานิสงส์เอาไว้ว่า ผู้ใดฟังเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์ ผู้นั้นจักได้เกิดในยุคของพระศรีอารยเมตไตรย เรื่องราวของพระเวสสันดร นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงการบำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าแล้ว ยังสอดแทรกคำสอนที่ให้แง่คิดคติธรรม สามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนได้อีกด้วย

คำนิยม
เรื่องพระเวสสันดรชาดก เป็นเรื่องราวการบำเพ็ญบารมีของบรมโพธิสัตว์ในปัจฉิมชาติ เนื้อหาเน้นที่การบำเพ็ญทาน การเสียสละอันยิ่งใหญ่ทั้ง 3 ระดับ ระดับต้น เรียกว่า ทานบารมี บริจาคของรัก, ระดับกลาง เรียกว่า ทานอุปบารมี บริจาคคนรัก, ระดับสูง เรียกว่า ทานปรมัตถบารมี บริจาคสิ่งอันเป็นยอดรัก ขออนุโมทนาชื่นชมยินดีต่อวิริยะอุตสาหะของคณาจารย์แห่งสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง ที่ได้ศึกษาค้นคว้า รวบรวมและเรียบเรียงขึ้น เป็นการช่วยกันสื่บสานตำนานพุทธศาสตรให้วิวัฒนาสถาพรยิ่ง ๆ ขึ้นไปพระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฒโน)- ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/ประธานองค์การสาธารณสงเคราะห์ วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร/ ที่ปรึกษาประธานสำนึกงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
หนังสือการ์ตูนธรรมะ พระเวสสันดร มหาบุรุษแห่งทานบารมี ทรงคุณค่าต่อการเป็นเจ้าของเป็นอย่างยิ่งเพราะมีคุณค่าและคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นขนาด สีสันตัวหนังสือที่อ่านง่าย ที่สำคัญเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยที่ใส่ใจธรรมทาน ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระ คำสอนและแนวทางนำไปประยุกต์ปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีได้โดยตรง ไม่ต้องเสียเวลาตีความเนื้อหาสาระที่นำเสนอนั้น นอกจากนี้ผู้อ่านยังสามารถนำรูปภาพสวย ๆ ที่ผ่านการสังสังเคราะห์เป็นภาพการ์ตูนไปต่อยอดจินตนาการได้อีกด้วยอรรจน์ สีหะอำไพ- รองประธานมูลนิธิจิตอิ่มบุญบารมี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162682711 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 146 x 213 x 7 มม.
น้ำหนัก: 155 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน