0
พระไตรปิฎกเบื้องต้น
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาวิชาเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับพระไตรปิฎกและคัมภีร์อธิบายพระไตรปิฏก ซึ่งช่วยให้ผู้เรียบเรียงวิชานี้ได้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง
หนังสือ85.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "พระไตรปิฎกเบื้องต้น" เล่มนี้ มีเนื้อหาวิชาเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับพระไตรปิฎกและคัมภีร์อธิบายพระไตรปิฏก ซึ่งช่วยให้ผู้เรียบเรียงวิชานี้ได้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 บท ประกอบด้วยความหมายและความเป็นมาของพระไตรปิฎก โครงสร้างและเนื้อหาสังเขปพระไตรปิฎก การสังคายนาและการจารึกพระไตรปิฎก ลำดับคัมภีร์พระพุทธศาสนา พระไตรปิฎกเถรวาทและมหายาน พระไตรปิฎกในประเทศไทย พระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ และประโยชน์ของการศึกษาพระไตรปิฎก โดยผู้เรียบเรียงได้นำความรู้ทางภาษาบาลีเข้ามาอธิบายเนื้อหาบางเรื่อง เพื่อช่วยให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจง่ายขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 ความหมายและความเป็นมาของพระไตรปิฎก
บทที่ 2 โครงสร้างและเนื้อหาสังเขปพระไตรปิฎก
บทที่ 3 การสังคายนาและการจารึกพระไตรปิฎก
บทที่ 4 ลำดับคัมภีร์พระพุทธศาสนา
บทที่ 5 พระไตรปิฎกเถรวาทและมหายาน
บทที่ 6 พระไตรปิฎกในประเทศไทย
บทที่ 7 พระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์
บทที่ 8 ประโยชน์ของการศึกษาพระไตรปิฎก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165382854 (ปกอ่อน) 104 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 6 มม.
น้ำหนัก: 170 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน