0
พระไตรปิฎก ฉบับที่ทำให้ง่ายแล้ว (ทีฆนิกายทั้งหมด มัชฌิมนิกายบางส่วน) (ปกแข็ง)
"พระไตรปิฎก" ฉบับนี้เป็น "พระสุตตันตปิฎก" ส่วนที่เป็น "ทีฆนิกาย" ทั้งหมด
ผู้เขียน วศิน อินทสระ
หนังสือ361.00 บาท
สภาพเก่าปานกลาง190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสืออันทรงคุณค่าที่ถือได้ว่าเป็นการนำข้อความใน "พระไตรปิฏก" มาเล่าใหม่ เป็น "พระสุตตันตปิฎก" หรือ "พระสูตร" ส่วนที่เป็นทีฆนิกาย-พระสูตรขนาดยาว ทั้งหมด และมัชฌิมานิกาย-พระสูตรขนาดกลาง บางส่วน (พระไตรปิฎก เล่มที่ 9-13) จากพระไตรปิฎกบาลีอักษรไทย ด้วยการใช้ภาษาร่วมสมัย เป็นการย่อความเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ช่วยให้ผู้อ่านทราบสาระสำคัญย่อ ๆ ของแต่ละพระสูตร ทั้งในแง่ความหมายและวิธีการ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตได้มากมาย

สารบัญ

ทีฆนิกาย (ชุมนุมพระสูตรขนาดยาว)
- ทีฆนิกาย : สีลขันธวรรค
- ทีฆนิกาย : มหาวรรค
- ทีฆนิกาย : ปาฏิกวรรค

มัชฌิมนิกาย (ชุมนุมพระสูตรขนาดกลาง)
- มัชฌิมนิกาย : มูลปัณณาสก์
- มัชฌิมนิกาย : มัชฌิมปัณณาสก์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167149066 (ปกแข็ง) 576 หน้า
ขนาด: 152 x 217 x 37 มม.
น้ำหนัก: 805 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ธรรมดา, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน