0
พร้อมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 1-2 (ระดับปวช., ปวท. และ ปวส.)
เก็งข้อสอบทั้ง 4 วิชา ที่คาดว่าจะออกสอบ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ สรุปเข้าใจง่ายพร้อมแนวข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียด
หนังสือ361.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 1-2 ทั้ง 4 วิชาได้แก่ ความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาการคิดคำนวณ และด้านการหาเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ตรงทุกประเด็น เน้นทุกเนื้อหา พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
- หมวดที่ 1 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
- หมวดที่ 2 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
- หมวดที่ 3 การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา

บทที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ
- โครงสร้างและไวยากรณ์
- บทสนทนา
- การอ่านเพื่อความเข้าใจ

บทที่ 3 วิชาความรู้และลักษณะการเป็นราชการที่ดี
- สรุประเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- สรุปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- สรุปวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164492318 (ปกอ่อน) 416 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 22 มม.
น้ำหนัก: 700 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน