0
พร้อมสอบ วิชาสามัญ คณิต 1 เก็บเต็ม 100 คะแนน
สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย กระชับ ครบถ้วน เข้าใจง่าย แนวข้อสอบเสมือนจริง 4 ชุด พร้อมเฉลยละเอียด
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "พร้อมสอบ วิชาสามัญ คณิต 1 เก็บเต็ม 100 คะแนน" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย มุ่งเน้นสำหรับสอบวิชาสามัญ รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 พร้อมกับแนวข้อสอบเสมือนจริง 4 ชุด ที่จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการทำข้อสอบ และสร้างมุมมองในการวิเคราะห์โจทย์ที่ซับซ้อนให้มีความหลากหลายมากขึ้น มีเฉลยละเอียดอธิบายการแก้ปัญหาในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ และนำไปใช้ได้อย่างเป็นระบบ

    ในการใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ผู้อ่านจะต้องเรียนรู้ข้อผิดพลาดของตัวเอง แล้วนำไปพัฒนาแก้ไขการทบทวนเนื้อหาและฝึกฝนทำโจทย์ข้อสอบ จะช่วยให้ได้ทบทวนตัวเองมากขึ้น เพิ่มความเข้าใจ ความแม่นยำ การคิดอย่างเป็นระบบ ฝึกฝนความรอบคอบ การพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจะให้ผลคะแนนที่ผู้อ่านพอใจอย่างแน่นอน

สารบัญ

บทที่ 1 ระบบจำนวนจริง
บทที่ 2 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
บทที่ 3 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
บทที่ 4 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
บทที่ 5 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
บทที่ 6 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
บทที่ 7 เวกเตอร์ในสามมิติ
บทที่ 8 จำนวนเชิงซ้อน
บทที่ 9 ความน่าจะเป็น
บทที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สรุปเนื้อหาคณิต ม.ปลาย ที่ใช้สอบวิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1
- แนวข้อสอบเสมือนจริง 4 ชุด พร้อมเฉลยละเอียดและเทคนิคต่าง ๆ
- พิมพ์ 2 สี มี Note ข้อควรระวัง ช่วยเพิ่มความเข้าใจและความแม่นยำ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164492615 (ปกอ่อน) 300 หน้า
ขนาด: 190 x 254 x 15 มม.
น้ำหนัก: 615 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน