0
พฤติกรรมการบริหารองค์การ : Administrative Behavior
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้นำเสนอแนวคิดเรื่องพฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรมภาวะผู้นำ อำนาจหน้าที่ และอิทธิพลที่สัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมเนื้อหาที่สำคัญ "พฤติกรรมการบริหารองค์การ : Administrative Behavior" โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียดทั้ง แนวความคิดเรื่องพฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรมภาวะผู้นำ พฤติกรรมข้าราชการไทย พฤติกรรมของคนมหาวิทยาลัยไทย อำนางแฝง (Power) อำนาจหน้าที่ (Authority) และอิทธิพล (Influence) ในองค์กร พฤติกรรมความขัดแย้งในองค์กร พฤติกรรมความเครียดในองค์การ พฤติกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจศึกษาพฤติกรรมการบริหารองค์กรไปได้ศึกษาค้นคว้า

สารบัญ

บทที่ 1 แนวความคิดเรื่องพฤติกรรมมนุษย์
บทที่ 2 พฤติกรรมภาวะผู้นำ
บทที่ 3 พฤติกรรมข้าราชการไทย
บทที่ 4 พฤติกรรมของคนมหาวิทยาลัยไทย
บทที่ 5 อำนางแฝง (Power) อำนาจหน้าที่ (Authority) และอิทธิพล (Influence) ในองค์กร
บทที่ 6 พฤติกรรมความขัดแย้งในองค์กร
บทที่ 7 พฤติกรรมความเครียดในองค์การ
บทที่ 8 พฤติกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 9 สังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 10 พฤตกรรมการเมืองในองค์การ
บทที่ 11 บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164401815 (ปกอ่อน) 246 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 13 มม.
น้ำหนัก: 495 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน