0
ลด 10%
พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีก
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป
หนังสือ225.00 บาท
e-books(PDF) ?179.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีก" เป็นหนังสือในการเรียนการสอนวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคและธุรกิจค้าปลีก และเป็นแนวทางในการบริหารร้านค้าปลีก สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลผู้สนใจทั่วไป โดยรวบรวมแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค หลักการต่างๆ ในการประกอบธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เริ่มจากความเข้าใจในกระบวนการตัดสินใจก่อนซื้อ ขณะซื้อ หลังการซื้อ การเลือกทำเลที่ตั้งที่ดี การบริหารพื้นที่และการบริหารสินค้าภายในร้านค้า การบริหารความขัดแย้งภายในร้านค้า รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง   

สารบัญ

ตอนที่ 1 บทนำ พฤติกรรมผู้บริโภค
1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
2. กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค
3. การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

ตอนที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภคกับทำเลและตำแหน่งที่ตั้ง
4. รูปแบบของทำเลที่ตั้ง
5. การเลือกทำเลและที่ตั้ง

ตอนที่ 3 พฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารร้านค้า
6. การบริหารพื้นที่และสินค้า
7. เทคนิคการนำเสนอสินค้า
8. การบริหารความขัดแย้งภายในร้าน

ตอนที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารการตลาด
9. พฤติกรรมผู้บริโภคกับการเปลี่ยนแปลง
10. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160831043 (ปกอ่อน) 340 หน้า
ขนาด: 188 x 256 x 14 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน