0
พฤติกรรมผู้บริโภค (ฉบับปรับปรุง)
เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย พฤติกรรมผู้บริโภคและการประยุกต์ใช้เชิงกลยุทธ์ การวิจัยผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การจูงใจ บุคลิกภาพ การรับรู้ของผู้บริโภค การเรียนรู้ทัศนคติ การสื่อสารและพฤติกรรมผู้บริโภค
หนังสือ304.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เพื่อใช้ประกอบการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้สนใจศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำไปประยุกต์และกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในยุคปัจจุบัน เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคและการประยุกต์ใช้เชิงกลยุทธ์ การวิจัยผู้บริโภค การแบ่งส่วนการตลาด การจูงใจ บุคลิกภาพ การรับรู้ของผู้บริโภคการเรียนรู้ทัศนคติ การสื่อสารและพฤติกรรมผู้บริโภค อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงและครอบครัว ชนชั้นทางสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค อิทธิพลของผู้บริโภคและการแพร่กระจายนวัตกรรม และการตัดสินใจของผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้ซื้อองค์กร อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด อ่านง่าย พร้อมมีสรุปท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 พฤติกรรมผู้บริโภคกับจุดเริ่มต้นและการประยุกต์ใช้เชิงกลยุทธ์
บทที่ 2 การวิจัยผู้บริโภค
บทที่ 3 การแบ่งส่วนตลาด
บทที่ 4 การจูงใจ
บทที่ 5 บุคลิกภาพ
บทที่ 6 การรับรู้ของผู้บริโภค
บทที่ 7 การเรียนรู้
บทที่ 8 ทัศนคติ
บทที่ 9 การสื่อสารและพฤติกรรมผู้บริโภค
บทที่ 10 อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงและครอบครัว
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165726115 (ปกอ่อน) 332 หน้า
ขนาด: 191 x 260 x 16 มม.
น้ำหนัก: 610 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นภวรรณ คณานุรักษ์
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน