0
พฤติกรรมผู้บริโภค : Consumer Behavior
หนังสือพฤติกรรมผู้บริโภค มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของผุ้บริโภค ปัจจัยภายในผู้บริโภค ได้แก่ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ การรับรู้ และทัศนคติ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงและครอบครัว
ผู้เขียน วุฒิ สุขเจริญ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค เริ่มตั้งแต่การทำความรู้จักกับการแนวคิดและความสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยด้านจิตวิทยา สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม พฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารการตลาด ในเล่มได้ถ่ายทอดเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย

สารบัญ

ตอนที่ 1 บทนำ
บทที่ 1 แนวคิดและความสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภค
บทที่ 2 การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค

ตอนที่ 2 ปัจจัยด้านจิตวิทยา
บทที่ 3 แรงจูงใจ
บทที่ 4 บุคลิกภาพ
บทที่ 5 การรับรู้
ฯลฯ

ตอนที่ 3 สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม
บทที่ 8 อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงและครอบครัว
บทที่ 9 ชั้นทางสังคม
บทที่ 10 วัฒนธรรม
ฯลฯ

ตอนที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารการตลาด
บทที่ 13 พฤติกรรมผู้บริโภคกับคุณค่าตราสินค้า
บทที่ 14 การสื่อสารและกระบวนการผลิต
บทที่ 15 จริยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164066243 (ปกอ่อน) 434 หน้า
ขนาด: 183 x 260 x 21 มม.
น้ำหนัก: 760 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วุฒิ สุขเจริญ
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน