0
พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหล็ก
มีเนื้อหาครอบคลุมการออกแบบโครงสร้างเหล็ก 2 วิธี คือ วิธีกำลังที่ยอมให้ ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจากวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้ และวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก ที่กำหนดในมาตรฐานของ AISC ล่าสุด
หนังสือ342.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหล็ก" เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมการออกแบบโครงสร้างเหล็ก 2 วิธี คือ วิธีกำลังที่ยอมให้ ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจากวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้ และวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก ที่กำหนดในมาตรฐานของ "AISC" ล่าสุด หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและสูงกว่า โดยได้เน้นพฤติกรรมขององค์อาคารเหล็กแต่ละประเภทภายใต้การรับน้ำหนักบรรทุก รวมทั้งขั้นตอนและที่มาของข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ระบุในมาตรฐาน AISC เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ขั้นพื้นฐานอย่างสมบูรณ์สามารถนำไปพัฒนาความรู้ขั้นสูงต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 องค์อาคารรับแรงดึง
บทที่ 3 องค์อาคารรับแรงอัด
บทที่ 4 องค์อาคารรับแรงดัด
บทที่ 5 คาน-เสา
บทที่ 6 คานแผ่นเหล็กประกอบ
บทที่ 7 การต่อด้วยตัวยึดและการเชื่อม
บทที่ 8 รอยต่อ
บทที่ 9 องค์อาคารวัสดุผสม

- สัญลักษณ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740335030 (ปกอ่อน) 488 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 21 มม.
น้ำหนัก: 885 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน