0
พฤติกรรมและอารมณ์ในเด็กออทิสติก
พฤติกรรมท้าทายไม่ใช่ปัญหา ปัญหาที่แท้จริง คือการละเลยที่จะทำความเข้าใจถึงสาเหตุ ความหมาย และการสื่อสารของเด็กที่ผ่านการแสดงออกพฤติกรรมเหล่านั้น
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแหล่งข้อมูลจากหลากหลายแขนง ทั้งหลักการทางทฤษฎี งานวิจัยระดับสากล ความหลากหลายของกรณีศึกษา นำเสนอจากเหตุการณ์จริง ประสบการณ์ตรงจากการสอนเด็กพิเศษ และประสบการณ์จากการพูดคุยสนทนากับผู้ปกครองนักเรียน ความรู้ทั้งหมดนี้เป็นส่งสำคัญที่ผลักดันให้นำมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราว เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ ให้ผู้อ่านได้เข้าใจในเรื่องพฤติกรรมของเด็กออทิสติก หรือเด็กอื่นๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์

สารบัญ

- สมองมีผลกระทบต่อลักษณะอาการของเด็กออทิสติกอย่างไร
- การประเมินพฤติกรรมสำคัญอย่างไร Functional Behavioral Assessment (FBA)
- เทคนิคและวิธีการช่วยเหลือด้านพฤติกรรมมีอะไรบ้าง
- สรุปขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือด้านพฤติกรรม
- ตัวอย่างกรณีศึกษา
- บรรณานุกรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164453487 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 147 x 211 x 10 มม.
น้ำหนัก: 205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สุพัตรา วงศ์วิเศษ แอนดราดี
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน