0
พลวัตเศรษฐกิจ
หนังสือ137.75 บาท
e-books(PDF) ?90.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้เป็นการคัดสรรผลงานที่โดดเด่นและเป็นที่สนใจของผู้อ่านมารวมเล่มเป็นครั้งแรก ซึ่งนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะเป็นการวิเคราะห์เกาะติดปรากฏการณ์และสถานการณ์ต่างๆทั้งความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น การเงิน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตพลวัตของโลกและไทยในแต่ละห้วงเวลาตลอดจนการมองไปยังอนาคตข้างหน้า อันจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ถึงภาพรวมของเศรษฐกิจในระบบการค้าเสรีได้เป็นอย่างดี

สารบัญ


สารบัญ

 • สึนามิ VS. หนี้นิเวศน์

 • สึนามิ น้ำใจคนไทย หนี้นิเวศน์ และภาวะโลกร้อน

 • ผลกระทบ'สึนามิ'ต่อเศรษฐกิจเอเชีย

 • ไทยในพลวัตโลก

 • ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ

 • ข้อสังเกตของรัฐบุรุษอาวุโสเพื่อช่วยดับไฟใต้

 • คิดถึงคานธี ท่ามกลางภาวะก่อการร้าย

 • เครื่องชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • นัยทางเศรษฐกิจ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

 • โอกาสเข้าถึงข้อมูลในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

 • งานวิจัยเศรษฐกิจของธนาคารชาติ

 • หลักการงบประมาณแผ่นดิน

 • Thailand Focus ว่าด้วยันดับการลงทุนของไทย

 • ศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดเงินตลาดทุนไทย

 • การแปรรูปที่ดี คือการปฏิรูปประเทศ

 • กลยุทธ์ต่อจีน ในสถานการณ์ดอลลาร์อ่อน

 • ฯลฯ

  รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9749697731 (ปกอ่อน) 184 หน้า
  ขนาด: 143 x 209 x 9 มม.
  น้ำหนัก: 215 กรัม
  เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
  สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์, สนพ.
  เดือนปีที่พิมพ์: 3/2005
  สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน