0
พลังงานธรรมชาติจาก... กังหันน้ำ กังหันลม ผลิตไฟฟ้าใช้เองตามแนวพระราชดำริ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกังหันน้ำ-ลม กังหันน้ำ-ลมผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร? องค์ประกอบของกันหันน้ำ-ลม กังหันน้ำ-ลมไทยประดิษฐ์ผลิตไฟฟ้าใช้เอง
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ เป็นพลังงานที่แทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมและพลังงานน้ำ พลังงานดังกล่าวนี้นับมีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนในเวลานี้เป็นอย่างมาก หนังสือเล่มนี้ จึงนำเสนอความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ กังหันน้ำ-ลม กังหันน้ำ-ลมผลิตไฟฟ้า   องค์ประกอบของกันหันน้ำ-ลม กังหันน้ำ-ลมไทยประดิษฐ์ผลิตไฟฟ้าใช้เอง พร้อมขั้นตอนในการทำกังหันน้ำ-ลมอย่างประหยัด เพื่อเป็นเเนวทางในการร่วมกันประหยัดพลังงานธรรมชาติเหล่านี้อีกด้วย

สารบัญ

- ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนตามแนวพระราชดำริ
- ความรู้ขั้นพื้นฐานการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลม
- ผลิตไฟฟ้าใช้เอง...จากพลังงานธรรมชาติด้วย...กังหันพลัง "ลม"
- ผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมที่ความเร็วรอบต่ำแบบแนวตั้ง
- กังหันลมผลิตไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นด้วยไอเดียสุดเก๋ไทยประดิษฐ์
- กังหันประยุกต์จากวัสดุท้องถิ่นลงทุนไม่มากทำใช้เองได้
- ทฤษฎีกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้ามีสูตรสำเร็จ
- การตรวจเช็คซ่อมบำรุงอย่างน้อย 1-2 ปี/ครั้ง
- ไฟฟ้าที่ผลิตได้สามารถคำนวณการใช้งานได้
- กังหันลมผลิตไฟฟ้าเมืองไทยควรเป็นความเร็วลมต่ำ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163612656 (ปกอ่อน) 88 หน้า
ขนาด: 181 x 254 x 6 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บุตร-บอส บุ๊คเซ็นเตอร์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน