0
พลังงานธรรมชาติจาก... กังหัน น้ำ ลม ผลิตไฟฟ้าใช้เองตามพระราชดำริ
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้ อาทิ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกังหันน้ำ-ลม กังหันน้ำ-ลมผลิตไฟฟ้าอย่างไร?, องค์ประกอบของกังหันน้ำ-ลม, กังหันน้ำ-ลมไทยประดิษฐ์ผลิตไฟฟ้าใช้เอง และอื่น ๆ อีกมากมาย
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ เป็นพลังงานที่แทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมและพลังงานน้ำ พลังงานดังกล่าวนี้นับมีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนในเวลานี้เป็นอย่างมาก หนังสือเล่มนี้ จึงนำเสนอความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ กังหันน้ำ-ลม กังหันน้ำ-ลมผลิตไฟฟ้า องค์ประกอบของกันหันน้ำ-ลม กังหันน้ำ-ลมไทยประดิษฐ์ผลิตไฟฟ้าใช้เอง พร้อมขั้นตอนในการทำกังหันน้ำ-ลมอย่างประหยัด เพื่อเป็นเเนวทางในการร่วมกันประหยัดพลังงานธรรมชาติเหล่านี้อีกด้วย

สารบัญ

- ผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนตามแนวพระราชดำริ
- ความรู้ขั้นพื้นฐานการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลม
- ผลิตไฟฟ้าใช้เอง...จากพลังงานธรรมชาติด้วย...กังหันพลังงาน "ลม"
- ผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลม ที่ความเร็วรอบต่ำแบบแนวตั้ง
- กังหันลมผลิตไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นด้วยไอเดียสุดเก๋ไทยประดิษฐ์
- กังหันประยุกต์จากวัสดุท้องถิ่น ลงทุนไม่มากทำใช้เองได้
- ทฤษฎีกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้ามีสูตรสำเร็จ
- การตรวจเช็คซ่อมบำรุงอย่างน้อย 1-2 ปี/ครั้ง
- ไฟฟ้าที่ผลิตได้สามารถคำนวณการใช้งานได้กังหันลมผลิตไฟฟ้าเมืองไทย
- ควรเป็นความเร็วลมต่ำ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164137745 (ปกอ่อน) 88 หน้า
ขนาด: 181 x 248 x 5 มม.
น้ำหนัก: 175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วี.ที.เอส. บุ๊คเซ็นเตอร์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน