0
พลังงาน : ชุด เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ
หนังสืออ่านเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกคิดเชื่อมโยง ฝึกคิดวิเคราะห์ และฝึกนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้รับรางวัลหนังสือเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งเกาหลีใต้ สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM
หนังสือ251.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พลังงาน : ชุด เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ" จะพาเด็ก ๆ ไปเรียนรู้เรื่อง "งาน" ในแง่มุมวิทยาศาสตร์ และชนิดของพลังงาน ศึกษาการเคลื่อนที่ของพลังงานความร้อน และรู้จักแหล่งพลังงานภายใน ร่างกาย แหล่งพลังงานจากน้ำมันและถ่านหิน รวมถึงการค้นคว้าหาแหล่งพลังงานทดแทน เป็นต้น ท้ายบทมีมุมนักอ่านแสนสนุก ซึ่งเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้อย่างสนุก ส่วนท้ายเล่มเด็ก ๆ จะได้ฝึกฝนทบทวนความรู้ด้วยตัวอย่างข้อสอบที่จะช่วยให้มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แน่นขึ้น

    เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมต้น

สารบัญ

1. งานคืออะไร
2. พลังงานคืออะไร
3. พลังงานไม่ได้หายไป
4. พลังงานความร้อนเคลื่อนที่จากร้อนไปเย็น
5. พลังงานเคลื่อนที่ทิศทางเดียวเท่านั้น
6. แหล่งพลังงานในร่างกายของเรา
7. โลกที่สร้างจากน้ำมัน
8. การค้นหาแหล่งพลังงานใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

- หนังสืออ่านเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกคิดเชื่อมโยง ฝึกคิดวิเคราะห์ และฝึกนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้รับรางวัลหนังสือเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งเกาหลีใต้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160441884 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 171 x 255 x 9 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2018
ชื่อเรื่องต้นฉบับMastering Elementary Science : Energy
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Sungwoo Publishing Co.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน