0
พลังภายในคำพูด +โปสการ์ด
ศาสตร์และศิลป์ของการเลือกใช้ถ้อยคำจากปราชญ์ตะวันตกถึงตะวันออก ที่จะทำให้คำพูดของคุณส่งอิทธิพลล้ำลึกและตราตรึงอยู่ในใจผู้คนไม่รู้ลืม
หนังสือ232.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญใน "พลังของคำพูด" ผ่านปรัชญาและคำสอนต่าง ๆ ที่ลึกซึ้ง จุดประกายให้คำพูดนั้นออกมาจากใจเราจริง ๆ แล้วส่งผ่านความรู้สึกต่อไปยังใจของผู้อื่น โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 ขั้นตอน เริ่มจากการเปลี่ยน Mindset ย้อนกลับมาดูตัวเองเพื่อเปลี่ยนคำพูดที่พูดออกไป การฝึกสังเกต การตั้งคำถาม การคิดอย่างสร้างสรรค์ ไปจนถึงการเลือกใช้ถ้อยคำอย่างมีศิลปะ... ความสำเร็จหรือความล้มเหลวในชีวิตไม่ได้ขึ้นกับว่าคุณพูดมากแค่ไหน แต่อยู่ที่ว่าคุณเลือกใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องมากน้อยแค่ไหน

สารบัญ

ขั้นที่ 1 การฝึกฝน วิธีสร้างภาชนะใส่คำพูด
ขั้นที่ 2 ทัศนคติ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ขั้นที่ 3 สติปัญญา หากอยากให้คำพูดลึกซึ้ง
ขั้นที่ 4 ความคิดสร้างสรรค์ วิธีการพูดให้แปลกใหม่
ขั้นที่ 5 การฟัง วิธีรับฟังในการปฏิบัติจริง
ขั้นที่ 6 คำถาม หากต้องการถามและตอบให้ดี
ขั้นที่ 7 วาดศิลป์ ศิลปะในการพูด
ขั้นที่ 8 ความเป็นอิสระ คำพูดที่นำไปปฏิบัติจริง คำพูดที่ต้องละทิ้ง
- การลงสนามจริง เรื่องราวของนักปราชญ์ทั้งหลาย ที่แสดงให้เห็นถึงพลังภายในคำพูด

ข้อมูลเพิ่มเติม

- แปลแล้ว 2 ภาษาคือ ญี่ปุ่นและเวียดนาม จำนวนขายที่เกาหลีได้กว่า 30,000 เล่ม และญี่ปุ่นขายได้กว่า 50,000 เล่ม
- เป็นหนังสือที่ "แทฮยอง" หรือ "วี" นักร้องวง BTS อ่าน จนติดชาร์ต Best Seller ที่เกาหลีและญี่ปุ่น
- หนังสือเกี่ยวกับ "การพูด" เป็นหนังสือที่ขายได้ยาว เพราะอยู่ในความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858781909133 (ปกอ่อน) 190 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 12 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อมรินทร์ How To, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2022
ชื่อเรื่องต้นฉบับThe Power Of Language
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Planet B Publishing
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน