0
พลังเทคโนแครต (PDF)
การขับเคลื่อนและเส้นทางพัฒนาเศรษฐกิจไทย (พ.ศ.2504-2535) ผ่านอัตชีวประวัติและงานของ "เสนาะ อูนากูล"
ผู้เขียน เสนาะ อูนากูล
หนังสือ204.25 บาท
e-books(PDF) ?149.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เสนาะ อูนากูล" เทคโนแครตคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งในช่วง "ยุคทอง" ของเทคโนแครต เล่าถึงชีวิตส่วนตัว เส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ระหว่างปี 2504-2535 (รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถึงรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน) ทำให้เห็นบทบาทของเหล่าเทคโนแครตในหน่วยราชการด้านเศรษฐกิจ ที่ร่วมกันสร้างเศรษฐกิจไทยยุคใหม่ รวมถึงเกร็ดประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่น่าสนใจ "ยุคทอง" ของเทคโนแครต จบลงพร้อมกับการสิ้นสุดรัฐบาลพลเอกเปรม เมื่อ ปี 2531 และรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน เมื่อ ปี 2535 บันทึกเล่มนี้จึงเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญอีกเล่มหนึ่งที่ไม่ควรพลาด

สารบัญ

- เริ่มที่เมืองชลฯ
- ก้าวต่อไป
- การงาน การเรียน ความรัก
- บุกเบิกแผนพัฒนา
- ความพลิกผันของโชคชะตา
- 8 ปีกับรัฐบาลพลเอกเปรม (พศ.2523-2532)
- ก่อตั้งทีดีอาร์ไอ รัฐบาลอานันท์ 1 (พ.ศ.2534-2535)
- ปัจฉิมวัย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300011838 (PDF) 344 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน