0
พลังแห่งการคิดบวก : The Power of Positive Thinking
คู่มือสามัญประจำตัวสำหรับผู้แสวงหา ความสุข ความสำเร็จของชีวิต
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่นำเสนอความรู้ทางจิตวิทยาแนวบวกเบื้องต้น เสนอแนะแนวทางการคิดบวกเป็นข้อ ๆ พร้อมที่มาที่ไปของวิธีการคิดบวก ประโยชน์และความผาสุกของการปฏิบัติ อธิบายแนวคิดสำคัญ ๆ ของนักวิชาการด้านจิตวิทยาแนวบวกอย่างเข้าใจง่าย เช่น แนวคิด Well-being หรือสุขภาวะจิตที่ดีของ "มาร์ติน เซลิกแมน" หรือภาวะลื่นไหล (Flow) จากประสบการณ์การกระทำกิจกรรมที่รักอย่างเพลิดเพลินของ "ซิกเซนมีไฮ" ซึ่งล้วนแต่ช่วยยกระดับความคิดจิตใจ อารมณ์ความรู้สึก อันเป็นพื้นฐานนำไปสู่การประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัว สังคม การงาน ทั้งนี้เพราะเกิดจากการฝึกฝนการคิดบวกเป็นสำคัญ

สารบัญ

- จิตวิทยาเพื่อความสุข/ความสำเร็จ
- จิตวิทยาแนวบวกเพื่อพัฒนาศักยภาพของมนุษย์
- จิตวิทยาแนวบวกและความฉลาดทางอารมณ์
- จิตวิทยาของการสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด
- ลักษณะนิสัยในการบวกของตัวเรา
- พลังของการมองโลกในแง่ดี
- การมองตัวเองให้เที่ยงตรงและเป็นประโยชน์
- การเห็นคุณค่าของตัวเอง และความมีเมตตา
- การบริหารจัดการกับความเครียด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165146203 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 119 x 185 x 13 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน