0
พลานุภาพแห่งความกตัญญู
ปาฏิหาริย์จากการรู้บุญคุณผู้อื่น รู้คุณค่าตัวเอง และได้ตอบแทนคุณ
หนังสือ160.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงอานุภาพการสำนึกรู้คุณ และความกตัญญูอย่างถ่องแท้ ด้วยการยกตัวอย่างจากเรื่องราวประจำวัน พระไตรปิฎก และพระจริยวัตรของพระอริยสาวกของพระพุทธเจ้า โดยเน้นย้ำให้เห็นและเข้าใจคุณค่าของการสำนึกรู้คุณทั้งต่อตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสำนึกรู้คุณค่าของตนนั้นก็คือกตัญญูรู้คุณต่อตนเองนั่นเอง นับเป็นความรู้สึกสำคัญยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตของบุคคลให้เกิดความเข้มแข็งทางใจได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ภาค 1 ปาฏิหาริย์กตัญญู
ภาค 2 รู้คุณค่าในตนเอง
ภาค 3 พัฒนาตนสู่สัตบุรุษ
ภาค 4 คุณความดีของความนอบน้อม

ภาคผนวก ทบทวนหลักการสำนึกรู้คุณ

คำนิยม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165190275 (ปกอ่อน) 199 หน้า
ขนาด: 142 x 186 x 12 มม.
น้ำหนัก: 230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน