0
พลิกชีวิตคนทำงานใหม่ให้สำเร็จ (PDF)
ชี้แนะสู่ลู่ทางฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงซึ่งจุดหมายกับภาระและงานที่ท้าทายเพื่อพลิกชีวิตในงานให้สำเร็จดั่งใจ พร้อมทั้งแนะแนวทางในการสกัดจุดบอดเพื่อมุ่งสู่ยอดผู้สำเร็จ
e-books(PDF) ?119.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แน่นอนเราอาจจะพ่ายแพ้    อาจจะทุกข์ทรมาน อาจจะถูกดูหมิ่น แต่ขอให้เชื่อเถิดว่า เนื้อหาสาระต่างๆ สิ่งเหล่านี้ที่อยู่ในเล่ม คือ ปากทางของความสำเร็จที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงต่อชีวิตอันยั่งยืนได้.

สารบัญ

บทที่ 1 การสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงาน
บทที่ 2 การสร้างให้จิตเป็นนาย
บทที่ 3 ข้อคิดในการดำเนินชีวิต
บทที่ 4 ข้อคิดในงานขาย
บทที่ 5 ความคิดสร้างสรรค์สู่ความฝันที่เป็นจริง
บทที่ 6 สกัดจุดบอดให้ชีวิตที่ผิดพลาด
บทที่ 7 ไม่ให้ล้มเหลว
บทที่ 8 ทำอย่างไรจะก้าวไกลในอาชีพ
บทที่ 9 ทำอย่างไรให้ยืนแถวหน้า
บทที่ 10 ทำสำเร็จได้ในทุกงาน
บทที่ 11 ที่สุดของชีวิต
บทที่ 12 ธุรกิจในอนาคต
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165869812 (PDF) 206 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์IBC GROUP
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน