0
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ : รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน (PDF)
บุคคลสำคัญที่นําชาติบ้านเมืองฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่รุมล้อมประดังเข้ามาทุกด้านไปได้อย่างน่ายกย่องสรรเสริญในช่วงระยะเวลาที่บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะวิกฤติอย่างที่สุด
หนังสือ378.00 บาท
e-books(PDF) ?339.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เขียนเพื่อยกย่องบุคคลที่สมควรจะยกย่อง ซึ่ง "พลเอกเปรม ติณสูลานนท์" เป็นตัวอย่างของคนดีที่สุดคนหนึ่งของบ้านเมือง ที่มีส่วนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จนสามารถกล่าวได้ว่า ได้นําชาติบ้านเมืองฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่รุมล้อมประดังเข้ามาทุกด้านไปได้อย่างน่ายกย่องสรรเสริญในช่วงระยะเวลาที่บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะวิกฤติอย่างที่สุด

    ตลอดระยะเวลา ๘ ปี กับ ๕ เดือนเศษในตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ที่พลเอกเปรมกระทํามา รวมทั้งในตําแหน่งหน้าที่การงานอื่น ๆ ก่อนจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น ผลงานมากอย่างได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างประจักษ์ชัดแก่คนทั้งหลายในประเทศและในต่างประเทศได้เป็นอย่างดีว่า เมื่อพลเอกเปรมพ้นจากหน้าที่แล้ว ได้ทิ้งความมั่นคงและความมั่งคั่งไว้แก่ประเทศและประชาชนเป็นอย่างดีที่สุด ยากที่อดีตเหล่านี้จะเลือนหายไปจากความทรงจําได้ง่าย ๆ   และในส่วนที่สองจะเป็นภารกิจที่ดำเนินการต่อหลังจากที่ลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160836345 (PDF) 400 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน