0
พวกฉัน พวกมัน พวกเรา
วิทยาศาสตร์ของการเห็น "พวกเรา" มีศีลธรรมเหนือคนกลุ่มอื่น
หนังสือ460.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เรากำลังเผชิญกับโศกนาฏกรรมบทใหม่ โศกนาฏกรรมแห่งสามัญสำนึกทางจริยธรรม ผลลัพธ์ของความขัดแย้งระหว่าง "พวกเขา" และ "พวกเรา" ที่บางครั้งรุนแรงถึงขั้นเสียเลือดเสียเนื้อ นั่นเพราะมนุษย์ไร้แล้วซึ่งศีลธรรมหรือ เปล่าเลย แต่คือทั้ง "พวกเขา" และ "พวกเรา" ต่างยึดมั่นในศีลธรรมของกลุ่มตัวเองกันจนเกินไป จนมองไม่เห็นกันและกันต่างต่างหาก!

    หนังสือ "พวกฉัน พวกมัน พวกเรา" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "โจชัว กรีน" ซึ่งพยายามอธิบายถึงปัญหาเชิงจริยธรรมและเสนอแนวคิดที่สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยา และปรัชญา เพื่ออธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจ เขามีวิธีการเขียนที่สอดแทรกอารมณ์ขันและในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ โดยใช้การเปรียบเทียบและแสดงตัวอย่างจากผลงานวิจัยมากมาย เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น เกี่ยวกับการทำงานของกลไกทางจริยธรรมและปัญหาจริยธรรมในสังคม อีกทั้งได้แง่คิดและมุมมองที่น่าสนใจ และนำไปสู่การช่วยกันพัฒนาสร้างสังคมที่มีความสุขในการอยู่ร่วมกันต่อไป

สารบัญ

บทนำ : โศกนาฏกรรมแห่งสามัญสำนึกทางจริยธรรม
ภาค 1 ปัญหาเชิงจริยธรรม
1. โศกนาฏกรรมแห่งทรัพยากรสาธารณะ
2. กลไกทางจริยธรรม
3. ปัญหาความขัดแย้งในทุ่งหญ้าแห่งใหม่

ภาค 2 จริยธรรมเร็วและช้า
4. ปรัชญาจากรถรางศาสตร์
5. ประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และสมอง 2 กระบวนการ

ภาค 3 หลักการร่วม
6. แนวคิดเยี่ยมยอด
7. แสวงหาหลักการร่วม
8. พบหลักการร่วม

ภาค 4 คำครหาทางจริยธรรม
9. การกระทำที่น่าตกใจ
10. ความถูกต้องและความยุติธรรม

ภาค 5
11. ปฏิบัตินิยมเชิงลึก 383
12. เหนือกว่าจริยธรรมแบบเล็งแล้วกด : กฎ 6 ข้อสำหรับคนเลี้ยงสัตว์ยุคใหม่

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168266090 (ปกอ่อน) 552 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 29 มม.
น้ำหนัก: 665 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์Salt, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2020
ชื่อเรื่องต้นฉบับMoral Tribes
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Brockman, Inc.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน