0
พอลิเมอร์ทางเครื่องสำอาง
พอลิเมอร์ที่มีการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง ทั้งกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นสารในการตั้งตำรับ และกลุ่มที่เป็นสารสำคัญในผลิตภัณฑ์
หนังสือ180.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ "พอลิเมอร์" ที่มีการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง ทั้งกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นสารในการตั้งตำรับ และกลุ่มที่เป็นสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ การทดสอบและการควบคุมคุณภาพพอลิเมอร์ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ พอลิเมอร์จากแหล่งต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างพอลิเมอร์ที่มีการผลิตเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ รวมถึงพอลิเมอร์ที่ใช้ในการเติมเต็มผิวและการร้อยไหม ซึ่งคาดว่า นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาแล้ว ยังรวมถึงผู้ที่สนใจในการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางด้วยเช่นกัน

สารบัญ

บทที่ 1 การประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ในเครื่องสำอาง
บทที่ 2 ประเภทของพอลิเมอร์ที่มีการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
บทที่ 3 การวิเคราะห์ การพิสูจน์เอกลักษณ์ และการควบคุมคุณภาพพอลิเมอร์
บทที่ 4 พอลิเมอร์ให้ความชุ่มชื้นผิว
บทที่ 5 พอลิเมอร์สำหรับการเติมเต็มผิว และการร้อยใหม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740338284 (ปกอ่อน) 238 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน