0
พะเลอโดะ แห่งป่าแม่เงา
เรื่องราวของ พะเลอโดะ แห่งป่าแม่เงา เดินทางมาไกลจากป่าลึกในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่น้ำเงาต้นกำเนิดของเรื่องราวไหลนิ่งสงบมานานนับแต่บรรพชนคนเผ่าวิถีชีวิตดั้งเดิม มีความเรียบง่าย อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
หนังสือ370.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเรื่องราวของ "พะเลอโดะ แห่งป่าแม่เงา" เดินทางมาไกลจากป่าลึกในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่น้ำเงาต้นกำเนิดของเรื่องราวไหลนิ่งสงบมานานนับแต่บรรพชนคนเผ่าวิถีชีวิตดั้งเดิม มีความเรียบง่าย อยู่ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขา จนวันหนึ่งมีผู้มาเยือนชื่อ "วีระศักดิ์ ยอดระบำ" หรือ "พะเลอโดะ" ที่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนปกากะญอ ณ ผืนป่าแห่งนี้เขาใช้ชีวิตอยู่จริง ๆ ดำรงชีพจากการเพาะปลูกจริง ๆ เก็บเกี่ยวผลผลิตจากการลงแรงเลี้ยงชีวิตตนและครอบครัวจริง ๆ มาได้ 20 ปี อยู่ด้วยการกินพืชผักและผลไม้ที่ปลูก ดอกผลมีพอเพียงให้ได้อิ่ม มิใช่เกษตรกรที่ทำส่วนหนึ่ง และมีรายได้ส่วนอื่น ๆ มาต่อเติม ไม่ตระเวนออกไปไกลพ้นไร่นาและถิ่นที่ ใช้เวลาวันแล้ววันเล่ากับการเขียนโลกบนพื้นดิน ไร่ในเงาจึงมักเป็นที่ทดสอบของผู้แสวงหาดั้นด้นไปทดลองชีวิตทั้งในกลุ่มคนหนุ่มสาวและผู้คนหลากหลาย แม้จะไม่ใช่คนกลุ่มใหญ่ แต่ผู้มาเยือนหลายคนกลับออกมาพร้อมแรงบันดาลใจและมุมมองชีวิตใหม่ ๆ เรื่องราวของเขาได้ส่งพลังอันลึกซึ้งทั้งขยายวงกว้างออกไปทั้งแนวลึกและแนวราบอย่างเงียบ ๆ...

สารบัญ

ภาคหนึ่ง เรื่องของพะเลอโดะ
1. เกริ่นนำ
2. แม่น้ำในนิทาน
3. เด็ดดอกไม้ สะเทือนทั้งป่า
ฯลฯ

ภาคสอง ตัวละครในเงา
1. คนเก็บซากสัตว์
2. ซอมีญอ นักรบพลัดถิ่น
3. อิซาโหม่ นางเกลือ
ฯลฯ

ภาคสาม บทเรียนในเงา
1. แบบไร่ไม่หมุนเวียน
2. ไร่ข้าวบนไหล่เขา
3. เมล็ดพันธุ์ คือชะตากรรมของมนุษย์

คำนิยม
ชีวิตและโลกอยู่ภายในตัวเรา อยู่ภายในเมล็ดเล็ก ๆ เราสามารถรู้และมองเห็นได้ จากภายในของเราเองวีรศักดิ์ ยอดระบำ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167368801 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 18 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน