0
พัฒนาการ การกำหนดนโยบายและการนำนโยบายข้าวไปปฎิบัติในเวียดนามและไทย ในมุมมองเปรียบเทียบ
อธิบายพัฒนาการของการกำหนดนโยบายข้าวในเวียดนามและไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน และผลกระทบของการนำนโยบายไปปฏิบัติต่อชาวนาในมุมมองเปรียบเทียบให้เห็นว่าการกำหนดนดนโยบายข้าวของรัฐบาลเวียดนามและไทยได้รับอิทธิพล..
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายพัฒนาการของการกำหนดนโยบายข้าวในเวียดนามและไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน และผลกระทบของการนำนโยบายไปปฏิบัติต่อชาวนาในมุมมองเปรียบเทียบให้เห็นว่าการกำหนดนโยบายข้าวของรัฐบาลเวียดนามและไทยได้รับอิทธิพลจากบริบทในหลายระดับตั้งแต่เศรษฐกิจ   การเมืองระหว่างประเทศ โครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ และอุดมการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของผู้นำรัฐบาล นอกจากนี้ กำหนดนโยบายช่วยเหลือชาวนาผ่านการพยุงราคาข้าวเปลือกและการช่วยเหลือด้านปัจจัยการเพาะปลูกทำให้เกิดภาวะ "การพึ่งพาเชิงนโยบาย (Policy Dependency)" ซึ่งชาวนาจะต้องพึ่งพาความช่วยเหลือรัฐบาลไปในระยะยาว แม้ว่าโครงการลักษณะดังกล่าวต้องการช่วยเหลือชาวนาในระยะสั้นก็ตาม

สารบัญ

บทที่ 1 การดำเนินนโยบายข้าวของเวียดนามและไทย : ความสำคัญและประเด็นปัญหา
บทที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง เศรษฐกิจและการเกษตรในมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมือง
บทที่ 3 ระบบการเมือง เศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการค้าและการกำหนดนโยบายข้าวในมุมมองอาเซียน
บทที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของนโยบายข้าวและชาวนาของเวียดนามและไทยในเชิงเปรียบเทียบ
บทที่ 5 ผลกระทบของนโยบายข้าวต่อการผลิตและการส่งออกข้าวของเวียดนามและไทย
บทที่ 6 โครงการช่วยเหลือด้านการเพาะปลูกของชาวนาเวียดนามและไทย
บทที่ 7 บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339564 (ปกอ่อน) 252 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน