0
พัฒนาความคิดให้เลิศล้ำสู่การทำจนสำเร็จ (PDF)
ใช้ความคิดหลายมิติช่วยแก้ไขปัญหาสารพัดต่างๆที่สามารถเอาชนะอุปสรรคนานัปการพร้อมสร้างความสำเร็จ.
e-books(PDF) ?109.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ลับสมองท่านให้เฉียบคมอยู่เสมอสามารถที่จะสร้างสรรค์งานได้ในหลายๆด้านท้าทายทดลองทดสอบความคิดของท่านเองเข้าใจคนอื่น อีกทั้งสามารถใช้ความคิดหลายมิติได้ช่วยแก้ไขปัญหาสารพัดจากการใช้ความคิดหลายมิติบอกวิธีการที่จะพลิกชีวิตจากความคิดที่สร้างความสำเร็จ.

สารบัญ

บทที่ 1 เรื่องราวของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
บทที่ 2 ลักษณะของความคิดที่สร้างสรรค์
บทที่ 3 บุคคลกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
บทที่ 4 ปัญหาและแก้ไขในเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
บทที่ 5 มาสร้างความคิดริเริ่มให้สร้างสรรค์
บทที่ 6 การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้บุคคลต่างๆ
บทที่ 7 เกม กิจกรรมท้าทายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165869836 (PDF) 148 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์IBC GROUP
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน