0
พัฒนาทักษะเสริม IQ ด้วยแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1
ส่งเสริมและพัฒนาไอคิวทางด้านภาษาไทยขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กปฐมวัย สามารถเรียนรู้เรื่องพยัญชนะ สระ ตัวสะกด และวรรณยุกต์ได้อย่างง่าย ๆ
หนังสือ160.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พัฒนาทักษะเสริม IQ ด้วยแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1" เล่มนี้ จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาไอคิวทางด้านภาษาไทยขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กปฐมวัย สามารถเรียนรู้เรื่องพยัญชนะ สระ ตัวสะกด และวรรณยุกต์ได้อย่างง่าย ๆ ทั้งในส่วนของการอ่านและการเขียน พร้อมทำแบบฝึกหัดและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยต่อยอดทางการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับสูงขึ้นไปได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757417075 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 210 x 294 x 5 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซันไชล์ดเลิร์นนิง, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน