0
พัฒนาวิธีคิดด้วย Problem Solving Skill
พัฒนาวิธีคิด รู้เทคนิคการแก้ปัญหา ต่อยอดสู่การทำงานด้วย Problem Solving Skill
ราคาพิเศษ1,190.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    พัฒนาวิธีคิด รู้เทคนิคการแก้ปัญหา ต่อยอดสู่การทำงานด้วย Problem Solving Skill

    จุดเด่นของคอร์สนี้
- ได้พัฒนาการแก้ปัญหา ตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ
- เพิ่มทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบที่เอาไปใช้กับงานตนเอง เรื่องส่วนตัวได้
- มีหลักการ แนวทางใหม่ๆในการแก้ไขปัญหา ตัดสินใจได้ดีขึ้น

    ความรู้ที่ได้รับ
1. พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ ช่วยให้เกิดมุมมองรอบด้าน
2. รู้แนวทางในการแก้ปัญหา เครื่องมือและเทคนิคในการตัดสินใจ
3. เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
4. สามารถคิดหาแนวทางใหม่ๆในการแก้ปัญหา เพื่อช่วยประสิทธิภาพการทำงาน

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5522840229403
ขนาด: 0 x 0 x 0 มม.
น้ำหนัก: 0 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน