0
พัฒนาเว็บด้วยเทคนิค Ajax และ PHP
ครบถ้วนสมบูรณ์แบบสำหรับการประยุกต์ใช้งานจริง
หนังสือ290.00 บาท
e-books(PDF) ?160.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

Ajax เป็นการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้กับการรับส่งข้อมูลระหว่างเบราเซอร์และเว็บเซิร์ฟเวอร์ ด้วยหลักการทำงานที่อยู่เบื้องหลังเพื่ออัปเดตเนื้อหาบางส่วนของเว็บเพจ โดยไม่มีการเปลี่ยนเพจหรือรีเฟรชเพจนั้นใหม่ มีตัวอย่างพร้อมภาพประกอบหลายรูปแบบ และเผยเทคนิคช่วยให้คุณเรียนรู้และพัฒนาโปรแกรมด้วยตัวของคุณเอง สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

สารบัญ

บทที่ 1 พื้นฐาน JavaScript สำหรับ Ajax ตอนที่ 1
- Reserved Words ของ JavaScript
- ตัวแปรใน JavaScript
- องค์ประกอบพื้นฐานที่ควรรู้จัก
ฯลฯ
บทที่ 2 พื้นฐาน JavaScript สำหรับ Ajax ตอนที่ 2
- ออบเจ็กต์ (Object)
- การใช้ลูป for...in กับออบเจ็กต์
- เมธอดของออบเจ็กต์
ฯลฯ
บทที่ 3 เทคนิค DHTML ที่จำเป็นสำหรับ Ajax
- รู้จักกับ W3C DOM
- ค่า ID และเมธอด getElementByld()
- เมธอด getElementsByTagName()
ฯลฯ
บทที่ 4 พื้นฐาน PHP สำหรับ Ajax
บทที่ 5 การสร้าง Ajax Application
บทที่ 6 การจัดการข้อมูลจากฟอร์มด้วย Ajax
บทที่ 7 เทคนิคการควบคุมการทำงานของ Ajax
บทที่ 8 การสร้างและใช้งาน Ajax Framework
บทที่ 9 การใช้ Ajax กับคุกกี้ และเซสซั่น
บทที่ 10 การใช้ Ajax ร่วมกับฐานข้อมูล AySQL
บทที่ 11 การอัปโหลดไฟล์ด้วยเทคนิค Ajax
บทที่ 12 การประยุกต์ใช้ Ajax กับ DHTML แบบต่างๆ
บทที่ 13 ตัวอย่าง : การใช้ Ajax กับระบบข้อมูลสมาชิก
บทที่ 14 ตัวอย่าง : ห้องสนทนา (Ajax Live Chat)
บทที่ 15 ตัวอย่าง : ร้านค้าออนไลน์ (Ajax Shopping Cart)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ครอบคลุมทุกเรื่องที่จำเป็นสำหรับ Ajax พร้อมตัวอย่างที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ทั้งหมด
นำเสนอการประยุกต์ใช้ Ajax ร่วมกับ PHP และ MySQL

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742128425 (ปกอ่อน) 541 หน้า
ขนาด: 19 x 24 x 0 มม.
น้ำหนัก: 915 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน